Tehlike ve Risk Değerlendirme


Tehlikeveriskdeğerlendirmesibirişyerindegüvenlikvesağlığınkorunmasıiçinyapılmasıgereklientemelçalışmalardanbiridir.İşletmede ve işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere, işyerine ve çevreye verebileceği zararların, bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla işyerlerinde tehlike ve risk değerlendirme hizmeti verilmektedir.


Her işveren işçi sayısına bakılmaksızın, her işletme ve işyeri için ayrı ayrı tehlike ve risk değerlendirme çalışması yapmak zorundadır.

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yenilenmelidir;

-İş, yer, üretim teknolojisi ve ekipman değişikliği

-Yeni kimyasalların üretim sürecine girmesi

-İşyeri içinden veya çevresinden kaynaklanan yeni bir tehlikenin ortaya çıkması


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.