DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK


15 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri” hakkında yönetmelik çerçevesinde kuruluşumuz, Çalışma Bakanlığı’ndan 27.02.2013 tarih ve 457 belge numaralı “İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı Hizmet Yeterlilik Belgesi” almıştır. Bu çerçevede kurumlara İşyeri Hekimliği ve İSG Uzmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, yasal gerekliliğin ötesinde risklere maruz kalabilen çalışanlar ve ilgili taraflar için, riskleri yok etmek veya minimuma indirmek açısından önemlidir. 2 DR GRUP, bünyesinde görevlendirdiği A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, İşyeri Hekimleriyle ,Diğer Sağlık Personelleriyle, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisleriyle firmalara en iyi hizmeti sunmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti Risk Analizinin Hazırlanması İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Firmanın Hazırlanması ve İştirak Edilmesi.Bu amaçla uzman dışında, koordinatör bir uzman tarafından denetimler yapılarak firma denetime hazırlanır. Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi Kaza Olması Durumunda, Kaza Sonrası Kaza-Araştırma Raporları Oluşturulur. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesinde Teknik Destek Verilir. 2 DR GRUP merkez telefonlarından, e-posta adreslerinden, faksından ve ilgili uzman kişiden sürekli olarak danışmanlık hizmeti alınabilir.Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.