HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA


Günümüzde sanayileşme ve teknolojik faaliyetlerde göze çarpan dinamizm ve bu dinamizme bağlı olarak iş sahasına katılan yeni iş kolları şirketler arası rekabeti oldukça güçlendirmiştir. Şirketler 'Kaliteli üretim, yüksek verimlilik  ve en düşük maliyet anlayışı' ile kendi alanında hız kazanmayı hedeflerken kalite yönetiminin en önemli unsuru olan işçinin sağlık ve güvenliğini tehdit eden olası  tehlikelere karşı esneklik kazandırmaktadır.

Yeni iş sahaları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlarını kullanımı; iş yaşamının üretken faktörü olan işçinin yeni alana uyum ve adaptasyon zorluğu çekmesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında öngörülen risk faktörlerini arttırmasının yanında işçinin oryantasyon sürecinde iş veriminin düşmesi ile de işverene ve işletmeye olumsuz yansımaktadır.  'İşçi, çalışma koşulları, insan ve çevre duyarlılığı , ürün ve hizmet standartları  bütünlüğünü gerektiren kalite'nin  sürdürülebilmesi  ve yönetimi  sağlıklı hal ile mümkündür .Sağlıklı hal ise yalnızca fiziksel  yada bedensel bir engele sahip olmamak değil  fiziksel , ruhsal  ve psikososyal yönden tam bir iyi olma halidir. İyi hal çeşitli risk faktörlerinin  muhtelif kurallarla bertaraf edilmesi ile de  yükseltilebilmektedir. Kalite standartlarının işçinin sağlık ve güvenliği gözardı  edilerek yükseltilememesi, bir bütün olarak kavram ve kurallarıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekliliğini doğurmuştur.


50 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan işyerlerinde, kanun gereği olarak, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır. İşverenler; bu hekim ve uzmanı kendi bünyelerinde istihdam edebilecekleri gibi, 1 Ağustos 2010 tarihli kanuna istinaden, yetkili OSGB firmalarından bu hizmeti fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler. 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  birinci bölüm Madde 1 'de tanımlanmış olan ' Bu kanunun amacı ; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin  sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev , yetki , sorumluluk , hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir' amaç kapsamında işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar vermesi muhtemel koşullardan korunmayı sağlayacak kusurların tespiti hususunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip işyeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.