Sağlık Personeli


Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Belgeler 5 yılda bir tekrar alınan yenileme eğitimleriyle yenilenir.
Diğer Sağlık Personeli sınav koşulları nelerdir?
Katılımcılar 45 Saat uzaktan 45 saat örgün olmak üzere toplam 90 saatlik kurumumuzca verilen eğitimi tamamlamak zorundadırlar. Adaylar eğitimi tamamladıktan sonra 3 yıl içerisinde ilgili sınava katılmalı ve Çalışma Bakanlığının düzenleyeceği 100 soruluk sınavdan yüzde 70 başarı oranı sağlamak zorundadırlar.
Adayların 3 yıl içerisinde iki kez sınav hakları bulunmaktadır. İki sınav sonucunda da başarısız olan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
Yasal olarak Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu nedir?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmelikler gereği OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ler tam zamanlı Diğer Sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Aynı yasa gereği Diğer Sağlık Personelleri işyerlerinde kurulması gereken İSG Kurullarının çalışma üyelerindendir.Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.