Portör Muayenesi


Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126 ncı Maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör muayenesi kapsamında gaite kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında saklanır. 

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri

  • Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia  lambia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
  • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
  • Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden)


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.