İş Yeri Hekimi


Firmalar; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

 

 

 1. İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek,
 2. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 3. Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
 4. İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 6. İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 7. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 8. İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 9. İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 10. Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 11. İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.