İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 
4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca İşverenler; işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi vermek zorundadırlar. Eğitimler üretim kaybına mahal vermeden, iş verenin uygun göreceği saatler arasında işyerinde verilebileceği gibi şehir merkezinde bulunan OSGB merkezinde devredilebilir. Eğitimler hazırlanan sunumlar ve kısa filmler eşliğinde her çalışanın anlayacağı tarzda uzman personelimiz tarafından verilmektedir.

ÖRNEK EĞİTİMLERİMİZ

-İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme eğitimi

- İş yerindeki tehlikeler, mesleki riskler ve alınması gerekli tedbirler

-İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar

-Mesleki hastalıklar ve korunma yöntemleri

-Kişisel koruyucu ekipmanların faydaları ve doğru kullanma yöntemleri

-Trafik güvenliği ve emniyetli araç kullanma eğitimi

-Ergonomi Eğitimleri

-Hijyen


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.