İş Güvenliği Uzmanı


İş Güvenliği Uzmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu Madde 82'ye göre işverenler; sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırıldığı, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde; iş güvenliği önlemlerin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre, bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlüdürler.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesi ile bu kanun maddesine bağlı olarak 27 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkındaki Yönetmelik ve 25 Kasım 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerleri Tehlike Sınıfları Tebliği kapsamında, hangi firmada hangi sertifikasyonda ne kadar süre ile İSG Uzmanı çalıştırılacağı belirlenmiştir.

 

Kanunen İSG Uzmanı görev olarak şunları yapmalıdır:

 

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • Kurulun eğitilmesi,
 • Acil Durum Planı ve Acil Eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
 • Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması,
 • Acil Durum ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi,
 • Yıllık eğitim planı çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
 • İç Denetimlerin yapılması,
 • İç Yönetmeliğin oluşturulması,
 • Tahliye ve Söndürme tatbikatlarının yapılması.    


Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.