İlk Yardım Eğitimleri


  1. İlk olarak 22.05.2002 tarih 24762 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 11.03.2004 tarihinde yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirdi Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, ilkyardım, üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Bu doğrultuda şekillendirilen ilgili mevzuatlar, kurum ve kuruluşları sertifikalı ilkyardımcı istihdamı konusunda yönlendirmektedir. Mevzuatlara göre, iş yerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilkyardımcı olmalıdır; bu oran, ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide birdir. Yine mevzuatlara göre, ilkyardım eğitimi, sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilkyardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir. Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.Copyright © 2017 2dr.com.tr Tüm Hakları Saklıdır.